โรดรี้ อดีตถูกปล่อยตัวออกจากทีม เนื่องจากร่างกายขาดความแข็งแรง

โรดรี้ เริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้วยอายุ 11 ปี มีร่างกายที่ไม่แข็งแรง จึงถูกปล่อยตัวออกจากทีม