เจนภพ ขอบคุณ ท่าเรือ ที่มอบโอกาสให้มาร่วมทัพ

เจนภพ โพธิ์ขี สุดปลื้มหลังได้ร่วมทัพท่าเรือ