เมเร็ต คิดหนักเรื่องการเพิ่มสัญญากับ นาโปลี

เมเร็ต กำลังรอความคำตอบจาก นาโปลี ก่อนตัดสินใจเรื่องสัญญา