เอ็นซงซี่ ได้ย้ายไปเล่นให้กับ อัล รายยาน เรียบร้อนแล้ว

เอ็นซงซี่ ได้ย้ายไปเล่นให้กับ อัล รายยาน เรียบร้อนแล้ว