ศศลักษณ์ หาเงินจากการขายเสื้อแข่ง ช่วยคนไทย

ศศลักษณ์ เตรียมประมูลเสื้อ ช่วยเหลือคนไทย จากโควิด-19