ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น รวมรายชื่อลูกเดินตามรอยพ่อ

ถือว่าเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นจริงๆ กับ 2 ตระกูลนี้