3เปาสาว ผู้ตัดสินไทย ไม่ธรรมดาได้ลงเป่าในการแข่ง บอลหญิงภูมิภาคเอเชียตะวันออก

3 เปาสาวไทย สร้างชื่ออีกครั้งด้วยการได้ลงไปเป่าในสนามของ บอลหญิงภูมิภาคเอเชียตะวันออก