โค้ชโอ่ง บอก นิติพงษ์ ผิดแล้วจำไว้บทเรียนทุกอย่างแก้ไขกันได้

โค้ชโอ่ง เข้าใจ นิติพงษ์ และไม่ได้โทษตัวเขาหลังทำให้ การท่าเรือ เสียประตูแรก