ประจวบ หวังดึงกองหน้า หนองบัว ร่วมทัพ 

ประจวบ เข้าร่วมหวังดึงกองหน้าฟอร์มแรงของ หนองบัว เข้าทัพ