อุทัยฯ แยกทาง”ทามะซัง”

อุทัยธานีเปลี่ยนแปลงทีมอีกครั้งหลังประกาศแยกทาง “ทามะซัง