อุปทูต ของไทยในสเปน เลี้ยงตอนรับ ชาญณรงค์ และ ณัฐกิตติ์ 

ชาญณรงค์ และ ณัฐกิตติ์ ได้เข้ารับประทานอาหารกับ อุปทูต ของไทย