ฉัตรชัย อาการหนักรอตรวจร่างกายแบบ MRI อีกครั้ง

ฉัตรชัย บุตรพรม เข้าตรวจเช็คร่างการอย่างละเอียดอีกครั้ง หลังจากได้รับบาดเจ็บ