กัสเปรินี่ ด่าผู้ตัดสินยับ หลังให้ใบแดงแก่เขา

กัสเปรินี่ ไม่เห็นด้วยกับการแจกใบแดงของผู้ตัดสิน ทำให้โดนไล่ออก